Ideálny zdroj svetla

Už mnoho rokov sa ľudia snažia nájsť ideálny zdroj svetla. Táto potreba bola o to vyššia, ak sa jednalo o prostredí s minimálnymi zdrojmi energie, ako sú napríklad štáty tretieho sveta, či obmedzené prostriedky v kozme. Z tohto pohľadu sa v daný okamih javí výrobky typov LED pásikov ako úplne ideálne. Sú nielen výrazne úsporné, ale aj odolné. V ideálnom prípade dosahujú životnosť až 100.000 svetelných hodín. Pre predstavu, je to neprerušený svit po dobu 4.166 dní, to znamená viac ako 11 rokov. Zdá sa Vám to neuveriteľné? Verte ale, že nie je.

Čím hustejšie, tým kvalitnejší            

Pochopiteľne životnosť LED pásikov je podmienená dvoma dôležitými faktormi. Tým prvým je kvalita a hustota čipu zdroje. Čím väčšia hustota je, tým dosahuje zdroj lepších svetelných hodnôt. A kvalitou čipu rozumieme predovšetkým stálosť svetelného toku, kvalitu zapuzdrenie, ale aj iné technické a výrobné parametre. Všeobecne však platí pravidlo meno a značku výrobcu čipu.