Když je třeba konzultace s odborníky

Bez dřevěných oken by byla nemyslitelná rekonstrukce starých historických budov. Památkový ústav je v tomto ohledu mimořádně přísný a nekompromisní. Musíte každou drobnost konzultovat s odborníky, protože je třeba uchovat původní atmosféru a vzhled, na druhou stranu je důležité, aby nemovitost poskytovala kvalitní zázemí a byla zmodernizována.

Požádejte o dotaci

Může se jednat o rekonstrukci památek, ale i rodinných domů, které jsou chráněnou památkou a majitel si proto nemůže s domem počínat podle svých požadavků. Na stranu druhou, může využít příležitostí, které stará nemovitost nabízí a v případě rekonstrukce požadovat o dotaci nebo grand. Je vhodné se zajímat o všechny možnosti, protože Vám to může usnadnit celou řadu problémů a ušetřit výdaje.