V malém i velkém rozsahu

Překlady do angličtiny online lze využít i v malém rozsahu. Někdy potřebujete jen napsat kvalitní motivační dopis, někdy anotaci své bakalářské či diplomové práce. Někdy potřebuje naopak rozsáhlý text. Například, když Vaše dizertační, rigorózní či habilitační práce byla shledána jako výrazný přínos vědě a bylo Vám doporučeno, abyste s ní seznámil také zahraniční odbornou veřejnost.
 

Když jste si se svými znalostmi jisti

Možná jste si svými cizojazyčnými znalostmi poměrně jisti. Nicméně držíte se starého známého hesla důvěřuj, ale prověřuj a sebe sama rozhodně nevyjímáte. Naopak, jste sám na sebe mnohem přísnější než na druhé. Proto možná projevíte zájem pouze o korektorské služby, kdy si svůj cizojazyčný text necháte pouze zkontrolovat.